Introductie

Op deze website reflecteren we over de elementen van Michel Foucault, deze website is te zien als een werkdocument en staat open voor al wie daar interesse in toont. Als benchmark gebruiken we een exploot uit zijn werk ‘Discipline, toezicht en straf‘ waarin hij een aantal elementen postuleert die simultaan beschouwd kunnen worden. In hoeverre zijn deze elementen bruikbaar om actuele maatschappelijke problemen te verklaren? Deze website wil geen naslagwerk zijn dan wel de interesse wekken tot diepgaander reflectie, het delen van kennis in functie van het algemeen welzijn staat hierbij centraal.

Gevangenschap

Houden we onszelf gevangen binnen een denkkader dat leidt tot de omgekeerde effectiviteit en welke remedies staan tot onzer beschikking om ons te bevrijden uit een labyrint van regels en wetten die ons hierbij zouden beperken? Welke norm dient als maatstaf om ons oordeel op te baseren? Hoe staat de conformist tegenover het afwijkende gedrag van de non-conformist? Het gedeelde exploot raakt aan veel maatschappelijke thema’s, hieruit ventileren we vier elementen die we in een schema kunnen voorstellen. Vooral belangrijk is de simultane beschouwing, zo kan het beroeren van één element een directe weerslag hebben op alle andere elementen. De verschillende elementen kunnen we vrij vertalen of interpreteren om dan te kijken of ze ook van praktisch nut kunnen zijn in het licht van hedendaagse problemen. Deze elementen in een beeld gevangen:

Pragmatisme

Met deze elementen kunnen we aan de slag, dit doen we middels een aantal analyses waarin we zullen trachten relaties te leggen met deze basiselementen. In eerste instantie trekt het element van samengestelde kennis onze aandacht, hiermee vinden we aansluiting met de elementen van beperkte- en begrensde rationaliteit zoals opgenomen in de besluitvormingstheorie van Herbert Simon. Het ontbreken van informatie of kennis kan ertoe leiden dat perverse effecten ontstaan, aansluitend bij de elementen van de omgekeerde effectiviteit en systeemovermacht. Anderzijds, ieder van ons wil een degelijk leven opbouwen maar net hierdoor creëren we voor onszelf – eerder ongewild – een gevangenis waardoor ieder voor zich naar bevrijding zoekt, het element van utopische gespletenheid kent hier z’n geboorte. Deze vrije reflectie staat op zich en onderwerp van onderzoek en dialoog.

Oriëntatie

Om niet te verzanden in louter theoretische beschouwingen maken we gebruik van concreet operationele data, hierbij richten we a priori de aandacht op het element van samengestelde kennis. Een aantal kernwoorden faciliteren dit proces, in concreto een vingerwijzing naar het Chicago Plan Revisited en het Reverse Debt System, in hoeverre zijn deze elementen ten gronde gekend en welke invloed kunnen ze hebben op het geheel? Beide plannen herbergen een andere denkwijze dan traditioneel waardoor zich heel wat meer opties openbaren om de economische crisis anders aan te pakken, of dat ook lukt is een andere zaak en sterk afhankelijk van de maatschappelijke ontvankelijkheid. De proef op de som maakt snel duidelijk hoe de elementen van Foucault op elkaar inspelen, voor nu beperken we ons tot onderstaande oriëntatie die richting geeft aan dit denkexperiment.

Kritische massa

Zoals altijd is een kritische massa belangrijk bij veranderingsprocessen, verschillende modellen komen in aanmerking als leidraad om dit proces op te volgen. Zo kennen we het Elaboration Likelihood Model (ELM) met z’n directe- en indirecte triggers. In ons geval wordt de moeilijkheidsgraad verhoogd door de paradigmabreuk met het alledaagse denken, een proces dat maar al te vaak leidt tot heel wat turbulentie. Ondanks tal van meningsverschillen verklaarbaar zijn, wordt hiermee transparant hoe we vooral onszelf ketenen aan een systeem waar we nu net zo – willens nillens – tegen zijn. Althans, de talloze negatieve commentaren laten deze perceptie als legitiem schijnen, daarentegen worden bevrijdende alternatieven ook niet als vanzelfsprekend aanvaard. Het is een heikele kwestie, de proef op de som maakt een en ander duidelijker. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s